Mustafa Kemal Üniversitesi S.B.E Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu ve tez yazım yönergesinin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm ana bilim ve sanat dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile rapor ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Yönerge metninde tezler için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı seminer çalışmaları ve araştırma…
Devamı