+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: toros üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan seminerlerin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Ciltlenmiş seminer kitapçığı Enstitüye teslim edilmeden önce seminer kitapçığı içinde yer alacak seminer değerlendirme formunun danışman ile seminere katılana öğretim üyeleri, ana bilim dalı başkanı tarafından, etik…
Devamı

Toros Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı, “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarda hazırlanan “Rapor”, “Seminer Raporu”, “Dönem Projesi”, “Yüksek Lisans Tezi” ve “Doktora Tezi” ile ilgili esasları düzenlemektir.  Her öğrenci, yazdığı tezin/seminerin/dönem projesinin, bu yazım kılavuzunda belirtilen standart ve kurallara uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Danışman tezin/seminerin/dönem projesinin bu kılavuzda belirtilen…
Devamı

Call Now Button