Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı toros üniversitesi fen bilimleri enstütüsüne bağlı öğrencilerin, Yüksek Lisans/Doktora çalışmalarında belli bir standartta uymak için, toros üniversitesi fen bilimleri enstitüsü tarafından oluşturulmuş bir tez yazım kılavuzudur. Bu kılavuzda yer alan kurallara bütün öğrencilerin uyması gerekmektedir. Uymadıkları takdirde toros üniversitesi fen bilimleri enstitüsü tarafından hazırlanmış olan tez yazım kılavuzundaki kurallara uymadıkları takdirde tezleri…
Devamı