Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan seminerlerin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Ciltlenmiş seminer kitapçığı Enstitüye teslim edilmeden önce seminer kitapçığı içinde yer alacak seminer değerlendirme formunun danışman ile seminere katılana öğretim üyeleri, ana bilim dalı başkanı tarafından, etik…
Devamı