+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Toros Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı toros üniversitesi fen bilimleri enstütüsüne bağlı öğrencilerin, Yüksek Lisans/Doktora çalışmalarında belli bir standartta uymak için, toros üniversitesi fen bilimleri enstitüsü tarafından oluşturulmuş bir tez yazım kılavuzudur. Bu kılavuzda yer alan kurallara bütün öğrencilerin uyması gerekmektedir. Uymadıkları takdirde toros üniversitesi fen bilimleri enstitüsü tarafından hazırlanmış olan tez yazım kılavuzundaki kurallara uymadıkları takdirde tezleri…
Devamı

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan seminerlerin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Ciltlenmiş seminer kitapçığı Enstitüye teslim edilmeden önce seminer kitapçığı içinde yer alacak seminer değerlendirme formunun danışman ile seminere katılana öğretim üyeleri, ana bilim dalı başkanı tarafından, etik…
Devamı

Toros Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı, “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarda hazırlanan “Rapor”, “Seminer Raporu”, “Dönem Projesi”, “Yüksek Lisans Tezi” ve “Doktora Tezi” ile ilgili esasları düzenlemektir.  Her öğrenci, yazdığı tezin/seminerin/dönem projesinin, bu yazım kılavuzunda belirtilen standart ve kurallara uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Danışman tezin/seminerin/dönem projesinin bu kılavuzda belirtilen…
Devamı

Call Now Button