Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne ve Eğitim Fakültesine bağlı olan öğrencilerin yüksek lisans, doktora ve lisans programlarında tez hazrılarken genel biçim ve kurallar için oluşturulmuş kurallar belirtilmektedir. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. TEZ YAZIM KILAVUZU Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Tez Düzenleme…
Devamı