Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı; Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında birlikteliği sağlamak amacıyla uyulması gereken ilkeleri kısa ve özlü biçimde sunmaktır. Tez hazırlayacak öğrenciler, bu kılavuzda belirtilen biçim, içerik ve kurallara uymak zorundadırlar. Aksi takdirde hazırlamış oldukları tezler geçersiz sayılacaktır. Tez, kolay anlaşılır, sade bir dille…
Devamı