Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerin biçim ve yazım kurallarını belirlemek, tez içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası normlara göre standart dize etmelerinde yol gösterici olmaktır. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre lisans…
Devamı