+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Trakya üniversitesi tez yazım kuralları

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerin biçim ve yazım kurallarını belirlemek, tez içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası normlara göre standart dize etmelerinde yol gösterici olmaktır. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre lisans…
Devamı

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı; Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında birlikteliği sağlamak amacıyla uyulması gereken ilkeleri kısa ve özlü biçimde sunmaktır. Tez hazırlayacak öğrenciler, bu kılavuzda belirtilen biçim, içerik ve kurallara uymak zorundadırlar. Aksi takdirde hazırlamış oldukları tezler geçersiz sayılacaktır. Tez, kolay anlaşılır, sade bir dille…
Devamı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne bağlı Ana bilim/Ana sanat Dallarında yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tezleri, araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Tez önerilerinde ve tezlerde birinci hamur beyaz kâğıt kullanılacaktır. Kullanılacak kâğıdın boyutları (A4), tez ciltlenip kesildikten sonra 20.5×29.5 cm olacak şekilde seçilmelidir. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde boyutlar…
Devamı

Call Now Button