Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne bağlı Ana bilim/Ana sanat Dallarında yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tezleri, araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Tez önerilerinde ve tezlerde birinci hamur beyaz kâğıt kullanılacaktır. Kullanılacak kâğıdın boyutları (A4), tez ciltlenip kesildikten sonra 20.5×29.5 cm olacak şekilde seçilmelidir. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde boyutlar…
Devamı