Türk Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılan Lisansüstü çalışmaların tez yazım kurallarını içermektedir. Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı ana bilim dallarında ve programlarda hazırlanan Lisansüstü tezleri, tez danışmanının denetimi altında bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılmalıdır. Tez hazırlamakla yükümlü öğrenciler bu prosedür içinde ana hatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır. Hazırlanacak tezlerin yazım…
Devamı