Türk Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Türk – Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tez düzenleme ve tez yazım aşamalarında belli bir standart oluşturmak için enstitü tarafından hazırlanmıştır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Tez Yazım Kılavuzu Türk Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.