Vizyon Ü. Lisans Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

Bu bitirme tez yazım kılavuzu, “Uluslararası Vizyon Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince, üniversitemizde kayıtlı öğrenciler için, bitirme tezlerinin yazımında yönlendirici olmak ve tez yazımına ilişkin ilke ve kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda Uluslararası Vizyon Üniversitesi, ilgili Fakülte ve bölümlerde hazırlanacak bitirme tezi / ödevi / projeleri, bu tez yazım kurallarına göre…
Devamı