Uşak Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Sosyal Bilimler Enstitüsün de hazırlanacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu tez yazım kurallarına tabi olacaktır. Kılavuzda tez yazım kuralları, tezlerle ilgili temel ilkeler ile…
Devamı