ÜÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazımında birliği sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek, tezlerinin hazırlanması ve yazımında yönlendirici ve öğretici olmaktır. Yönerge metninde tezler için geçerli sayılan formatının tamamı, proje çalışmalarını da kapsamaktadır. Bu Tez Yazım Kılavuzu, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim…
Devamı