Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan tez yazım kılavuzu, Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve enstitülerin internet sayfalarından (www.fbe.yalova.edu.tr) temin edilebilir. Bu kılavuza göre Türkçe ve İngilizce hazırlanmış örnek tez şablonları ve…
Devamı