YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu yönerge, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde şekil, içerik ve yazım olarak bütünlüğün sağlanması için uyulması gereken kuralları içermektedir. 1. Tezde (tümünde) Times New Roman yazı tipi kullanılır. Danışmanın uygun görmesi durumunda, tüm ölçülerde 1 punto daha küçük olması şartıyla Verdana yazı tipi de kullanılabilir.…
Devamı