+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Yalova Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

YAÜ – BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

Yalova Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler tez teslimi sırasında bu tez yazım kılavuzunda yer alan genel kurallara uymaları gerekmektedir. Aksi Takdirde Tezleri Geçersiz sayılacaktır. Bitirme Tezi, “Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlama Kılavuzu”na göre hazırlanır. Öğrencinin hazırladığı bitirme tezinin bu kılavuza uygunluğunu, danışman öğretim üyesi denetler. Bitirme tezi, çalışmanın deneysel/teorik veya literatür çalışması olmasına göre genel…
Devamı

YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu yönerge, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde şekil, içerik ve yazım olarak bütünlüğün sağlanması için uyulması gereken kuralları içermektedir. 1. Tezde (tümünde) Times New Roman yazı tipi kullanılır. Danışmanın uygun görmesi durumunda, tüm ölçülerde 1 punto daha küçük olması şartıyla Verdana yazı tipi de kullanılabilir.…
Devamı

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan tez yazım kılavuzu, Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve enstitülerin internet sayfalarından (www.fbe.yalova.edu.tr) temin edilebilir. Bu kılavuza göre Türkçe ve İngilizce hazırlanmış örnek tez şablonları ve…
Devamı

Call Now Button