YBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı