+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

YBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kuralları, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim dallarında tamamlanan Lisansüstü tezlerinin yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitülerine teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu tez yazım kılavuzu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yazılacak tezlerin biçimini düzenler, tez yazımı…
Devamı

YBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak lisansüstü tezler ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan “Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)” ve “Doktora (Bilim Doktorluğu)” tezleri yazımı ve basımı ile ilgili…
Devamı

YBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı

Call Now Button