+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Kategori: Üniversiteler Tez Yazım Kılavuzları

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu 2019

Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu 2019,Sakarya Üniversitesi Tez Yazım kılavuzularının hazırlanmasındaki en büyük amaç, öğrencileri tez yazım aşamasında bilgilendirmektir.

Muş Alparslan Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora tez önerileri ile tezlerin hazırlanması ve yazılmasında uyulacak esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Tez hazırlamaya yönelik bilimsel yazım kurallarının özlü bir biçimde ve örnekler eşliğinde anlatıldığı bu kılavuzda belirtilen kurallara, yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin uymaları zorunludur. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER…
Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu’nda hazırlanacak olan Bitirme Çalışmalarında izlenecek yol, biçim, içerik ve bilimsel yazım kuralları bakımından birlikteliği sağlamaktır. Bitirme çalışması-I dersini almaya başvurabilmek için, öğrencinin, lisans düzeyinde ilk dört yarıyılın tüm derslerinden başarılı olması ve Hemşirelikte araştırma dersini almış ve başarmış olması gerekir. Lisans programındaki bütün dersleri başarıp…
Devamı

İstanbul Aydın Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün’de Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez hazırlayan bütün öğrencilere tez yazım kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara bütün tez hazırlayan öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. İstanbul…
Devamı

İnönü Üniversitesi Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezler ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan “Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)” ve “Doktora (Bilim Doktorluğu)” tezlerinin yazımı ve basımı ile ilgili hükümleri kapsar. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Bu kılavuzda yer…
Devamı

İnönü Üniversitesi Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarıncaİnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerle ilgili yazım esaslarınıdüzen­lemektir.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yazılan Dönem Projeleri de şekil ve yazım kuralları açısından bu kılavuza uymak zorundadır. Bu kılavuz, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanması ile…
Devamı

İstanbul Gelişim Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına devam eden öğrencilerin sunacakları tezlerin bilimsel anlamda yazılı sunum standartlarına uygunluklarını sağlamaktır. Amaç, yazılacak lisansüstü tezlerinin içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını standart bir metin haline getirmelerine yol gösterici olmaktır. Yüksek Lisans tezi hazırlayan öğrenciler, bu kılavuz içinde belirtilen kurallara uymak…
Devamı

İstanbul Bilim Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde bilimsel yazım kurallarına uygun bir standart sağlamaktır. Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu…
Devamı

İstanbul Bilim Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez yazımı ve basımıyla ilgili esasları ortaya koymaktır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adaylar bu kılavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadır. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu…
Devamı

İstanbul Medipol Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazım kurallarını düzenlemektir. Bu kılavuzda belirtilen kurallara bütün öğrencilerin uyması gerekmektedir. Yazılan bütün tezler bu kurallar dahilinde düzenlenir ve yazılır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin…
Devamı

İstanbul Medeniyet Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez hazırlama süreçlerinde tez yazım aşamaları ve biçimsel kurallar hakkında öğrencilere bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tez yazım kılavuzunda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı

İstanbul Medeniyet Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin, tez çalışmalarını raporlaştırmaları sürecinde dikkat etmeleri gereken konuları açıklamak ve tezin sahip olması gereken asgari özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanarak yapılacak bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin ve tüm kopyalarının hazırlanmasında birinci hamur ve en az…
Devamı

İstanbul Şehir Üniversitesi Tez/Proje Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında tez ve bitirme projesi hazırlayan öğrencilere tez yazım süreçlerinde hangi standartlar doğrultusunda tezlerini hazırlamaları gerektikleri konusunda bilgiler vermek amacıyla bu tez yazım kılavuzu oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez hazırlayan Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez hazırlama süreçlerinde örnek bir şablon oluşturmak ve tez kuralları hakkında öğrencilere bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı

İstanbul Sabahattin Z.Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim verilen anabilim dallarında bitirme projesi, yüksek lisans tezi veya doktora tezi hazırlayacak öğrencilerin ve danışmanların uyacakları esasları ve ilkeleri belirlemektedir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezlerde MS Word ile 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılır. Ana bölüm başlıkları 14…
Devamı

İstinye Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tez hazırlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine, tez yazım süreçlerinde tezlerini hangi standartlara ve hangi kurallara göre düzenlemeleri gerektiği konusunda öğrencilere bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80,…
Devamı

İstanbul 29 Mayıs Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm Anabilim dallarında hazırlanacak lisansüstü tezlerin, tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin ve seminerlerin yazımında ve düzenlenmesinde, bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla; tez, dönem projesi ve seminer hazırlamaya yönelik bilimsel yazım kuralları, mümkün olduğunca kısa ve…
Devamı

İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgiler sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Tez yazım sürecinde tez yazan bütün öğrencilerin bu kılavuza göre tezlerini hazırlaması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır.  GENEL…
Devamı

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanında Adli Tıp Enstitüsüne Bağlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez yazım süreçlerinde tezlerini nasıl yazmaları gerektiği ve hangi standartlara göre tezlerini düzeltmeleri gerektiği konusunda öğrencilere bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Bu kılavuza göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı

İstanbul Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzda İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin içeriğini, yazım kurallarını ve biçimsel özelliklerini açıklayan bilgiler ve tez teslimi sırasında gerekli belgelerin listesi verilmektedir. Kılavuzda açıklanan kurallara uygun hazırlanmış Microsoft Word şablon dosyası “şablon.dot” adı altında Enstitü Web sayfasında bulunmaktadır. Bu dosyanın kullanılması yazım kılavuzunda tanımlanan kurallara uyulması açısından…
Devamı

İzmir K.Ç.Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim dallarında lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tez ve projeler ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Farklı alanlarda yapılan tezlerde, her birinin kendi içinde bilinen bir sistemi yansıtan iç tutarlılık sergilemesi doğaldır.…
Devamı

Karabük Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin yazımında ve hazırlanmasında uyulması gereken kuralları içeren bu kılavuz, tezini veya projesini yazma aşamasına gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda öncelikle genel yazım ilkeleri detaylı bir şekilde verilmiş, çeşitli örneklerle desteklenen açıklamalar yapılmış…
Devamı

Karabük Üniversitesi Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin yazımında ve hazırlanmasında uyulması gereken kuralları içeren bu kılavuz, tezini veya projesini yazma aşamasına gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda öncelikle genel yazım ilkeleri detaylı bir şekilde verilmiş, çeşitli örneklerle desteklenen açıklamalar yapılmış…
Devamı

Karabük Üniversitesi Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin tez çalışmalarına, proje ve dönem ödevlerine standart getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır. Tez yazım kılavuzu ve örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.…
Devamı

Kahramanmaraş Sütçü İ.Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülmekte olan Lisansüstü proje ve tezlerinin, yazım ve basımında birliktelik oluşturmaya yönelik esasları düzenlemektir. Bu hazırlanan kılavuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü çalışmalar sonucunda yazılacak olan Proje, Tezli Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezlerinin yazımında uyulması gereken ilke ve…
Devamı

Kafkas Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki amaç, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez yazımlarında ortak değerleri sağlamaktır. Tez yazmakta olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, tez yazım şablonunu kullanmaları, intihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa cümleler kullanmaları, açık ve anlaşılır…
Devamı

Kırıkkale Ü. Tez/Proje/Rapor Yazım Kılavuzu

Bu Tez/Rapor/ Proje Yazım Esaslarının amacı; Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde hazırlanan tez ve raporların yazımı ile ilgili esasları düzenlemektir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tez/Rapor/Proje, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor/proje yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil ve…
Devamı

Kastamonu Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)’ne bağlı anabilim dallarında öğretim ve sınav yönetmeliği uyarınca hazırlanan rapor, dönem projesi, yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik çalışması ve doktora tezi ile ilgili kuralların tanıtılmasıdır. Akademik unvan için hazırlanan ve kabul edilen her tez bilime ve/veya bilimsel yöntemlere katkı yapan özgün birer çalışmadır ve kütüphanelerin genel…
Devamı

Karamanoğlu Mehmetbey Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yüksek ve Doktora programlarında Lisansüstü Eğitim ve öğretim gören kişilerin  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan lisansüstü tezlerinin yazımında ve basımında uyum sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kağıt kullanılır. Sayfanın üst, alt…
Devamı

Karamanoğlu Mehmetbey Ü. Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde lisans öğrenimi tamamlayan öğrencilerin tez yazım süreçlerinde hangi kurallara göre tezlerini yazmaları gerektiği konusunda bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tez yazım kılavuzundaki kurallara bütün öğrencilerin uymaları gerekmektedir. Uymadıkları takdirde tezleri geçersiz sayılacak ve okulları bir dönem daha uzayacaktır. Bitirme tezi yazım kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Karamanoğlu Mehmetbey…
Devamı

Manisa Celal Bayar Ü. S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kuralları Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (SBE) çeşitli Anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek tezlerin kabul edilebilmesi için, bu kılavuzda belirtilen biçimsel kurallara ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan tez çalışmaları, yazım kurallarında gösterilen…
Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim Dallarında, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında tez hazırlayan öğrencilere tezlerini hangi kurallara göre yazmaları ve hangi kurallara göre düzenlemeleri gerektiği hususunda bilgiler vermek amacıyla öğrencilere örnek tez şablonu niteliğinde oluşturulmuştur. Bu tez yazım kılavuzunda yer alan bütün kurallara öğrencilerin hepsinin uymaları gerekmektedir. Öğrenciler kurallara…
Devamı

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzu 2003 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan orijinal metnin değiştirilmesiyle hazırlanmış bir “Tez Yazım Kılavuzu”dur. Kılavuzun amacı lisansüstü eğitim sırasında elde edilmiş olan araştırma sonuçlarının Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılması ve sunulmasında öğrencilere yol göstermek ve olası eksiklikler nedeniyle tezlerinin enstitüden geri dönmesinin önüne…
Devamı

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayabilmek amacı ile hazırlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora dereceleri için hazırlanan tezler, orijinal bir araştırmayı düzenli ve bilimsel bir bütünlük içinde sunan eserlerdir. Her araştırma, ilgili ana bilim…
Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Lisans Üstü öğrenim yapan öğrencilere tez yazım aşamalarında öğrencilere tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin tamamı bu kuralların tamamına uymak zorundadır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce lisansüstü derecesi için kabul edilmiş…
Devamı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tez yazım sürecinde ve tez düzenleme süreçlerinde öğrencilerin hangi kurallara göre tezlerini yazmaları ve hangi kurallara göre tezlerini düzenlemeleri hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan kurallara öğrencilerin tamamının uyması gerekmektedir. Unutmayınız, Öğrenciler bu kurallara uymadıkları takdirde tezleri geçersiz sayılacaktır ve tez yazım…
Devamı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin tez hazırlama süreçlerinde, tezlerini nasıl yazmaları gerektiği ve hangi kurallara uymaları gerektiği konusunda bilgiler vermektir. Tez yazan öğrencilerin bu kılavuzda yer alan kurallara tamamıyla uymaları gerekir. Uymadıkları takdirde tez yazım sürecinde yazmış oldukları tezleri, tez yazım kılavuzunda yer alan…
Devamı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim dallarında, Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, tez yazım süreçlerinde belli standartlara uymaları amacıyla tez yazım kılavuzu oluşturulmuştur. Bu tez yazım kılavuzu örnek tez niteliğindedir. Öğrencilerin bu tez yazım kılavuzunda yer alan tez yazım ve tez biçim kurallarına A’dan Z’ye uymaları gerekmektedir. Burada yer alan kurallara…
Devamı

Mustafa Kemal Üniversitesi S.B.E Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzu ve tez yazım yönergesinin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm ana bilim ve sanat dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile rapor ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Yönerge metninde tezler için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı seminer çalışmaları ve araştırma…
Devamı

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin tez yazma sürecinde belirli standartları oluşturmaları ve hangi kurallar dahilinde tezlerini yazmaları gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir. Bu kılavuzda yer alan tüm kuralları orta doğu teknik üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uymaları gerekmektedir. Uymadıkları takdirde yazmış oldukları tezler geçersiz sayılacaktır. Yüksek lisans için kabul edilen her…
Devamı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin hazırlayacakları tezler ve seminerlerle ilgili olarak uyulması gereken esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan öğrencileri kapsar. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Sayfaların Numaralandırılması: İç kapak dışında tüm sayfalar…
Devamı

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Seminer kitapçığı, yüksek lisans tezi ve doktora tezi hazırlayacak adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ve seminerlerin…
Devamı

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı Öğrencilerin, Ana bilim dallarında hazırlanan dönem projesi, seminer, tez ve tez önerilerinin yazım sırasında belirli bir standarttı oluşturmayı amaçlamak amacıyla Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanmış bu kurallara, bütün öğrencilerin uymaları gerekmektedir. Bu kılavuzda yer alan kurallar genel kaynakça düzeni, sayfa yapısı, içindekiler ve tablolar listesi gibi vb.…
Devamı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora seminerleri ile dönem projelerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Ciltlenmiş seminer kitapçığı, seminer formu ve seminer izleyici formu Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmeden önce, formlar öğrenci ve danışman tarafından imzalanmalıdır.…
Devamı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunda, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Seminer kitapçığı, Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak adayların bu kılavuzda bahsedilen şekil ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans…
Devamı

Nişantaşı Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Nişantaşı üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde tez yazan doktora/yüksek lisans öğrencilerinin belli standartlara uyması ve bu standartlar doğrultusunda tezlerini yazmaları için bir tez yazım kılavuzu oluşturulmuştur. Yüksek lisans/Doktora öğrencileri tez yazım aşamasında, nişantaşı üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzunda yer alan tüm kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı takdirde tezlerini düzenler veya tezlerini yazarlar ise;…
Devamı

Uşak Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Sosyal Bilimler Enstitüsün de hazırlanacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu tez yazım kurallarına tabi olacaktır. Kılavuzda tez yazım kuralları, tezlerle ilgili temel ilkeler ile…
Devamı

TOBB ETÜ Sosyal Bilimle Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda hazırlanması gereken tez ve projelerin, bilimsel bilgi ve entelektüel birikime yapılan orijinal ve önemli bir katkı sağlayacak niteliği taşıması gerekmektedir. Tez, ilgi duyduğunuz bir alanda edinmiş olduğunuz literatür bilginize dayanarak ortaya attığınız bir fikir, görüş veya hipotezdir. Tezinizde yazmanız gereken, bu fikrin neden önemli olduğunu savunmak, yaptığınız araştırmaya dayanarak bu…
Devamı

KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez, lisansüstü eğitiminin son aşaması olup öğrenciye akademik derece (bilim uzmanlığı ya da doktor unvanı) verilmesini sağlayacak, yaptığı araştırma ve buluşlarını yazılı olarak sunduğu bir belgedir. Öğrencilerin eğitimleri sürecinde biriken bilgilerin uygulamaya yansımasının önemli bir parçası olup öğrencinin özgün araştırma yürütme bilgi ve becerisinin göstergesidir. Özellikle doktora tezinde, öğrencinin özgün araştırma yapması gerekir. Tezin özel…
Devamı

KOÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik çalışmaların niteliğini yükseltmek kadar biçimini evrensel/ulusal teamül ve temayüllere uygun hale getirmek Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amaçlarındandır. Akademik Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerinde hazırladıkları seminer, proje veya tezleri yanında makale, bildiri vb akademik çalışmaların yazımında biçimsel benzerlik sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. TEZ…
Devamı

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21-(1) ve 35-(1) maddesi gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ndeki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tezlerin yazımında yönlendirici olmak, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaştırmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. TEZ YAZIM…
Devamı

KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve tezsiz yüksek lisans projeleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun yazılmamış tezler kabul edilmez. Tez yazım kılavuzu ve tez teslim sürecine ilişkin bilgilere Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından (http://fbe.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir. Tezler, onaylı tez teslim…
Devamı

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları’na devam eden öğrencilerin sunacakları tezlerin bilimsel yazılı sunum standartlarına uygunluklarını sağlamaktır. Amaç, yazılacak lisansüstü tezlerinin içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını standart bir metin haline getirmelerine yol gösterici olmaktır. Yüksek Lisans tezi hazırlayan öğrenciler bu kılavuz içinde belirtilen kurallara uymak zorundadır, gerek duyulduğunda tezini editörün…
Devamı

İAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı

İAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı

İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı

İAÜ Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitülerine teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Tez yazım kılavuzu, ilgili enstitüsü’lerden veya enstitülerin internet sayfalarından temin edilebilir. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TESLİMİ Yüksek Lisans Dönem Projeleri, Bez ciltli (Mavi) olarak bir adet Proje enstitüye, bir adet proje danışmanına teslim edilir.…
Devamı

YBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kuralları, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim dallarında tamamlanan Lisansüstü tezlerinin yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitülerine teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu tez yazım kılavuzu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yazılacak tezlerin biçimini düzenler, tez yazımı…
Devamı

YBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak lisansüstü tezler ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan “Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)” ve “Doktora (Bilim Doktorluğu)” tezleri yazımı ve basımı ile ilgili…
Devamı

YBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen yüksek lisans, doktora…
Devamı

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen…
Devamı

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programındaki adayların hazırlayacakları tezlerle ilgili uyulması gereken esasları düzenlemektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim-Öğretim gören Yüksek Lisans ve Doktora programındaki tez hazırlayacak adayların bu kılavuzda belirtilen standartlara uymaları zorunludur. GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Bu bölümde tez yazımında…
Devamı

ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen…
Devamı

ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu’nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü programlarında hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Esasların amacı bilimsel araştırma ve yazma kültürünün tezlere akademik standartlar çerçevesinde yansıtılmasını sağlamaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlarda üretilen…
Devamı

KLÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinin yazımında ortak değerleri sağlamaktır. Tez yazmakta olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, tez yazım şablonunu kullanmaları, intihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa cümleler kullanmaları, açık ve anlaşılır bir…
Devamı

KLÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek yüksek lisans, doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Hazırlanmış olan tez yazım kılavuzu, Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Web sayfasından www.fbe.klu.edu.tr, temin edilebilir. Bu tez yazım kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yazılacak tezlerin biçimini düzenler, tez yazımı için örnek ya da şablon değildir. Bu…
Devamı

KLÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen yazım kurallarına ve biçim şartlarına göre düzenlenir ve kabul edilir. Tez yazma aşamasına gelen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri bu Tez Yazım Kılavuzu’nu kullanmalıdır; daha önce yazılan herhangi bir tez kesinlikle örnek alınmamalıdır. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler…
Devamı

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lisansüstü çalışmalarda hazırlanan her tezin akademik alana katkı sağlayan orijinal bir çalışma olması gerekmektedir. Lisansüstü araştırmaların eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra araştırma süreci sonunda ortaya çıkan tezin bilimsel bir formatta hazırlanmış olması da önemlidir. Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri…
Devamı

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun Amacı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Öğrenciler Tarafından Yazılacak Olan Tezlerin Belirli Standartlar Çerçevesinde Hazırlanmasını Sağlamaktır. Bu Standartlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Standartlarıdır ve Tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında Aynı Şekilde Uygulanır. Bu kılavuza Uyulmadan Hazırlanan Metinler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tarafından kabul edilmez. Tez yazım Kılavuzunda Belirtilmeyen Kılavuzunda Belirtilmeyen Her…
Devamı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun Amacı Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Öğrenciler Tarafından Yazılacak Olan Tezlerin Belirli Standartlar Çerçevesinde Hazırlanmasını Sağlamaktır. Bu Standartlar Fen Bilimleri Enstitüsü Standartlarıdır ve Tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında Aynı Şekilde Uygulanır. Bu kılavuza Uyulmadan Hazırlanan Metinler Fen Bilimleri Enstitüsü Tarafından kabul edilmez. Tez yazım Kılavuzunda Belirtilmeyen Kılavuzunda Belirtilmeyen Her…
Devamı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanan “Dönem Projesi”, “Yüksek Lisans Tezi”, ve “Doktora Tezi” ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz Gazi Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu esas alınarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak tezlerin kurallarını içermektedir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlar için Gazi Üniversitesi Lisansüstü…
Devamı

GÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne “Yüksek Lisans” ve “Doktora” Tezi olarak teslim edilecek çalışmalardan aranan biçimsel nitelikleri belirlemek ve örneklemek amacıyla hazırlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel sunuma yönelik genel kurallar kısa ve öz bir biçimde, örneklerle anlatılmıştır. Daha önce yayınlanmış…
Devamı

GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez yazım kılavuzunun amacı Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tez yazımı ile ilgili esasları düzenlemektir. GENEL KURALLAR Enstitümüzde yapılacak tüm lisansüstü tezler, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde hazırlanmalıdır 1) Lisansüstü çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez savunma sınavına…
Devamı

AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinin yazımında ortak değerleri sağlamaktır. Tez yazmakta olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, tez yazım şablonunu kullanmaları, intihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa cümleler kullanmaları,…
Devamı

AİBÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı öğrenciler tarafından yazılacak olan tezlerin belirli standartlar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu standartlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü standartlarıdır ve tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında aynı şekilde uygulanır. Bu kılavuza uyulmadan hazırlanan metinler Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmez. Tez yazım kılavuzunda belirtilmeyen her…
Devamı

AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun Amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Öğrenciler Tarafından Yazılacak Olan Tezlerin Belirli Standartlar Çerçevesinde Hazırlanmasını Sağlamaktır. Bu Standartlar Fen Bilimleri Enstitüsü Standartlarıdır ve Tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında Aynı Şekilde Uygulanır. Bu kılavuza Uyulmadan Hazırlanan Metinler Fen Bilimleri Enstitüsü Tarafından kabul edilmez. Tez yazım Kılavuzunda Belirtilmeyen Kılavuzunda…
Devamı

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun Amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Öğrenciler Tarafından Yazılacak Olan Tezlerin Belirli Standartlar Çerçevesinde Hazırlanmasını Sağlamaktır. Bu Standartlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Standartlarıdır ve Tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında Aynı Şekilde Uygulanır. Bu kılavuza Uyulmadan Hazırlanan Metinler Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarafından kabul edilmez. Tez yazım Kılavuzunda Belirtilmeyen Kılavuzunda…
Devamı

RTEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin tez yazımında belirli bir standart oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. İlgili öğrencilerin bu kılavuzu dikkatle okuyup, tezlerini burada yazılan kurallara göre hazırlamaları gerekmektedir. Karşılaşılan problemler ve doğabilecek aksaklıklar karşısında kılavuz tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezler…
Devamı

RTEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin tez yazımında belirli bir standart oluşturmak amacıyla ve olabildiğince sade biçimde hazırlanmıştır. İlgili öğrencilerin bu kılavuzu dikkatle okuyup, tezlerini burada yazılan kurallara göre hazırlamaları gerekmektedir. Karşılaşılan problemler ve doğabilecek aksaklıklar karşısında kılavuz tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Belirtilen yazım kurallarına…
Devamı

RTE Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün temel amacı bilgi üretme ve bilgi üretmeyi öğretmedir. Bu uğurda bizden önce yürüyenlerin deneyimlerinden yararlanmak ve bizden sonra yürüyeceklere anlamlı izler bırakmak olarak da nitelenebilecek bu çabada yol ve yöntem oldukça büyük önem taşımaktadır. Enstitü, 2006 yılında kuruluşunun ardından ilk “Tez Yazım Kılavuzu”nu yayımlamış ve ardından bu kılavuzda…
Devamı

AKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin son olanakları ile birlikte bu teknolojilerin getirdiği yeni yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk hazırlanan “Tez Yazım Kılavuzu” tekrar gözden geçirilerek günümüze uyarlanmıştır. Tez yazım kılavuzunun amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü eğitimde…
Devamı

AKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Doktora Tez Önerileri, Yüksek Lisans ve Doktora Seminerleri ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri metinlerinin yazımında biçim ve içerik açısından birliktelik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanırken daha önceki yıllarda kullanılmakta olan kılavuzlarda karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, diğer…
Devamı

AKÜ Tez Yazım Kuralları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tez Yazım Kuralları Diğer Enstitü ve Programlarda Olduğu Gibi Belli Kurallar ve Enstitünün Hazırlamış Olduğu Tez Yazım Kılavuzuna Göre Tez Yazım Kuralları Belirlenmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimler Enstitüsüne Bağlı Öğrenciler Tezlerini Yazmadan Önce Mutlaka Enstitünün Hazırlamış Olduğu Tez Yazım Kılavuzunu İndirip Detaylı Bir Şekilde İncelemeleri…
Devamı

AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Kılavuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı Öğrencilerin Lisans Üstü Tez Yazımında Biçim ve İçerik Açısından Bir Düzen Oluşturmak ve Enstitünün Oluşturduğu Kuralları İçermektedir. Öğrencilerin Bu Tez Yazım Kılavuzunda Yer Alan Kurallara Göre Tezlerini Düzenlemeleri Gerekmektedir. TEZ YAZIM KILAVUZU Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Sakarya Üniversitesi Bitirme Tezi Yazım Kuralları

Bitirme ödevinden beklenti, son sınıf öğrencisinin, danışmanı ile birlikte belirleyeceği “mekânsal ve zamansal anlamda daraltılmış” bir konuda kaynak araştırması yaparak, teorik amaç gütmeyen açıklayıcı bir araştırma metni sunmaktır. DANIŞMANIN ROLÜ: Bitirme ödevinde, danışmanın rolü oldukça önemlidir. Çünkü öğrenci, gerek konunun seçilmesi, gerek yazılacak metnin içeriği ve kapsamı ve gerekse yazımından sonra metnin incelenerek son şeklinin…
Devamı

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TARİHÇE Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 yılında Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine Göre Eğitim ve Öğretim Hayatına Başlamıştır. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1993 Yılında; 1) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2) Kimya Bölümü, 3) Fizik Bölümü, 4) Matematik Bölümü, 5) İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6) Endüstri Mühendisliği Bölümü, 7) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,…
Devamı

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 Yılında 13 Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programları Olmak Üzere ve 5 Doktora Programlarıyla Eğitim Hayatına Başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağın Eğitim Koşulları, Dinamik Kadrosu ile Birlikte Resmi ve Özel Kurumların İhtiyaçları Gereğince nitelikli insanların gelişmesini amaçlamaktadır. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Yanı…
Devamı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Kılavuzun Amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Bilimlerine Bağlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Tez Yazım Aşamasında Biçim, Düzen, Şekil ve Formata Uyguluk Bakımından Enstitünün Hazırlamış Olduğu Kuralları Belirlemektedir. Öğrencilerin Tezlerini Yazarken Bu Kurallara Uyma Zorunluluğu vardır. Uyulmadığı Takdirde Tezleri Geçersiz Sayılacaktır. TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Tez formatı web sayfamızda ilan…
Devamı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Karadeniz Teknik Üniversitesine Bağlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez Yazım Aşamasında Belirli Standartları Sağlamak Amacıyla (KTÜ) Fen Bilimler Enstitüsü Belli Standart ve Kuralları Tez Yazım Kılavuzunda Yayınlamıştır. Öğrencilerin Tezlerini Yazarken Tez Yazım Kılavuzunda Bulunan Standart ve Kurallara Uymaları Gerekmektedir. Aksi Takdirde Tezleri Geçersiz Sayılacaktır. KTÜ / Fen Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez…
Devamı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Bu Kılavuzun Amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsün’ de Eğitim Gören Öğrencilerin Dönem Projeleri ve Tez Yazım Aşamasında Biçim İçerik Bakımından Bu Taz Yazım Kılavuzunda Yayınlanan Kurallara Uymaları Gerekmektedir. Enstitü Tarafından Yayınlanan Bu Kılavuz 2002 Yılında Yayınlanan Tez Yazım Kılavuzundaki Kurallar Büyük Ölçüde Değiştirilmiştir. Öğrencilerin Eski Tez Yazım Kılavuzu Kurallarına Uymamaları ve Örnek Tezlere…
Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

TEZ TESLİM VE MEZUNİYET AŞAMALARI NELERDİR? YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ 1.2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (DÂHİL) VE SONRASINDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN Zorunlu ders yükünü tamamlamış (en az 21 kredilik 7 ders ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olup, en az 2.50 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan) öğrenci, 2.2016-2017 EĞİTİM…
Devamı

Nişantaşı Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez yazım kılavuzu, Sosyal bilimler enstitüsüne bağlı sanat/ana bilim dallarında hazırlanmak üzere yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun kapsam ve şekil açısından bir düzen oluşturmayı amaçlar. Bu uygunluk ve kapsam derecesine göre tezden geçer not almanız için size bir yardımcı kaynak olarak sizlere sunulmuştur. Nişantaşı Üniversitesi…
Devamı

Call Now Button