+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

AKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin son olanakları ile birlikte bu teknolojilerin getirdiği yeni yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk hazırlanan “Tez Yazım Kılavuzu” tekrar gözden geçirilerek günümüze uyarlanmıştır. Tez yazım kılavuzunun amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü eğitimde tez hazırlayacak adayların, biçim ve içerik yönünden bazı standartlara uymalarını sağlamaktır.


Bu kılavuz metni, kitapçık formunda hazırlandığından,
harf büyüklükleri, satır ve paragraf aralıkları yönünden tez yazım kurallarına uygun hazırlanmamıştır. Örnekler, mümkün olduğu kadar Şekiller tarzında gösterilmeye çalışılmıştır. Kılavuzun ana metni Times New Roman fontu, örneklerin çoğu Times New Roman veya Palatino Linotype fontu ile dizilmiştir. Çalışmalarda ve tez yazımında Uluslararası Birimler Sistemi (SI)’nin kullanılması dikkate alınmıştır (Ek-1, Şekil 18). Metin içerisinde kaynak bildirimi ve kaynak dizini oluşturulmasında, daha önce hazırlanan kılavuzda kullanılan ve öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencileri tarafından bazı sorunlara neden olduğu ifade edilen Vancouver sistemi yerine, Harvard Sistemi benimsenmiştir.

NOT: TEZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERİN BU KILAVUZDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYMALARI ZORUNLUDUR.

TEZ YAZIM KILAVUZU

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button