+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Munzur Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Munzur Üniversitesi (M.Ü), Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, standardı sağlamak amacıyla, bilimsel sunumla ilgili genel kurallar bu kılavuzda kısa, öz ve kolay anlaşılabilecek şekilde belirtilmiştir.

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri tezlerini hazırlayıp teslim etmede, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadırlar.

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek tezlere ait yazım kuralları ve diğer biçimsel özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Tezler DIN-A4 normuna uygun (210×297 mm) birinci hamur beyaz kâğıtların (en az 80, en çok 90 g/m²) sadece bir yüzüne yazılır. Yazılar siyah renkte olmadır. Çoğaltma fotokopi ile yukarıda özellikleri belirtilen kağıda yapılır. Çoğaltılan nüshalarda yazı ve şekiller net ve okunaklı olmalıdır. Tez, ciltlenip kesildikten (tıraşlandıktan) sonra 295 x 208 mm boyutunu korumalıdır.

Tez, bilgisayarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak “Times New Roman” seçilmeli ve “12 punto” olmalıdır. Tez’de özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda istenirse italik yazı şekli (özellikle Lâtince isimler için) kullanılabilir. Bunun dışında diğer yazı türleri kabul edilmez.

Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Daktilo ile tez yazımı ve nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Tezin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez.

Tezde geçen tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Bu tür şekillerde elle düzeltme yapılmaz. Tezde yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılmalıdır.

Tezde verilecek bilgisayar program listeleri 5 sayfadan fazla ise metin kısmında veya eklerde yer almaz. Söz konusu listeler bir CD halinde tezin eki olarak verilir. CD’ler tezin arka iç kapağına yapılacak bir cep içine yerleştirilir.

Kâğıdın üst ve sol kenarında 3 cm, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfanın son satırının son kelimesi ikiye bölünmez. Alt bölüm başlıkları, alt kenar boşluk sınırından en az iki satır daha üste ya da sonraki sayfaya yazılmalıdır.

Önsöz, İçindekiler, Türkçe ve İngilizce Özetler, Giriş, Bulgular gibi ana bölüm başlıkları, yeni bir sayfadan başlamak üzere, üst kenardan 4 cm aşağıya yazıldıktan sonra 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılarak metne geçilmelidir.

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez yazım kılavuzuna ve örnek tez şablonuna aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Fırat Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button