+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

İstanbul Bilgi Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu kılavuzda sadece tüm programlar için geçerli olabilecek temel esaslara yer verilir. Programlar bu kılavuzda yer alan esaslara uymak koşuluyla kendi kılavuzlarını yayınlayabilirler. Tez yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış tezler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce kabul edilmez. Tezin şekil koşullarını taşıyıp taşımadığı, tez danışmanı tarafından denetlenir. Öğrencilerin tamamının bu kılavuzda yer alan kurallara göre tezlerini düzenlemeleri gerekmektedir.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

Tez A4 (210 x 297 mm) boyutlarında birinci hamur kağıdın tek yüzüne basılmalıdır.

Sayfanın sol kenarıyla üst kenarında 4’er cm., sağ kenarıyla alt kenarında ise 3’er cm. boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numarasıyla metnin ilk satırı arasında en az bir satır boşluk bırakılmalıdır. Metinler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto boyutunda kullanılarak, dik ve normal harflerle yazılır. Satırlar “iki yana yaslı” yazılır. Satır aralığı 1,5 aralık olarak bırakılır. Virgül, nokta ve diğer bütün noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Tezin yazı karakteri ile sayfa numaralarının yazı karakteri aynı olmalıdır. Tüm sayfa numaraları sayfanın alt orta kısmına metinde kullanılan punto ile yazılmalıdır.

Başlıklandırma yöntemi olarak ondalık sistem veya harf sistemi kullanılabilir. “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmediği için numaralandırma yapılmayacaktır. İkinci bölümde bahsedilen, Tezi oluşturan bölümlerin başlıkları ortalanır. Bölüm başlığı ve birinci derece alt başlığı oluşturan cümlenin tümü “BÜYÜK HARFLERLE ve KOYU (BOLD)” yazılır. İkinci derece alt başlıkların “İlk Harfleri Büyük ve Koyu (Bold)” olarak ve sola dayalı yazılır. Hem alt alta gelen başlıklarda hem de başlık ile metnin arasında boş bir satır ara verilmelidir. Sayfanın alt kısmına gelen alt başlıklardan sonra en az iki satır olmalıdır. Aksi halde metne yeni sayfadan başlanmalıdır.

Tez yazım Kılavuzu ve örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button