+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

İstanbul Medeniyet Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu kılavuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin, tez çalışmalarını raporlaştırmaları sürecinde dikkat etmeleri gereken konuları açıklamak ve tezin sahip olması gereken asgari özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanarak yapılacak bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

Tezin ve tüm kopyalarının hazırlanmasında birinci hamur ve en az 80 g/m2 olan A4 boyutunda (21×29,7 cm) kağıt kullanılır. Tez ve tüm kopyalarının basımında lazer yazıcı kullanılır. Baskı siyah beyaz yapılır. Tezde kullanılan grafik, şekil vb. görsellerin anlaşılması, renklerin görünmesini gerektiğinde bu sayfalar renkli çıktı alınarak teze eklenir. Tezdeki tüm metinler sayfa sayısına göre sayfanın tek yüzüne veya çift yüzüne yazılır.

Sayfanın ciltlenecek kenarından 4 cm, sağ kenarından ise 2.5 cm, üstünden ve altından 3 cm, boşluk bırakılır. Dipnotlar dâhil tüm içerik (metin, sayfa numarası, tablo, resim vb.) bu sınırlar içinde yazılır. Kenar boşluklarına hiçbir şey yazılmaz.

Tez, Times New Roman yazı tipinde, normal yazı stilinde, 12 punto veya Century yazı tipi, Arial 11 punto, Bookman 12 punto, normal yazı stilinde 11 punto yazı boyutunda ve 1.5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılır. Yazı tipi ve boyutuna karar verildikten sonra tüm tez metninde tutarlı olarak aynı yazı tipi ve boyutu kullanılmalıdır. Ancak, üç ve üç satırdan fazla doğrudan aktarmalar ve dipnotlar için 1 satır aralığı kullanılır ve yazının puntosu bir derece düşürülür. Metin içerisinde bir noktanın vurgulanması gerekiyorsa italik yazı stili kullanılır. Kişisel görüşmelerin, uzman veya katılımcı ifadelerinin doğrudan verilmesinde çift tırnak içinde bir derece düşük punto ve italik yazı sitili kullanılır. Tablo ve şekillerdeki yazılarda satır aralığı 1’e, yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Tezin ön bölümünde yer alan sayfalar küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v gibi), metin için tercih edilen yazı tipi ve puntosu yazılarak numaralandırılır ve bu rakamlar sayfanın altına ortalanarak yazılır. Ancak iç kapak ve onay sayfasında sayfa numarası gösterilmez. Tezin metin kısmında ise sayfa numaraları Arap rakamları (1, 2, 3, … gibi) ile metin içinde tercih edilen yazı tipi ve puntosu ile sayfanın altına, ortalanmış olarak 1’den başlatılarak yazılır. Her durumda metin ile sayfa numaraları arasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılır.

Tez yazım kılavuzu ve Örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button