+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

İstanbul Ticaret Ü. Finans E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Tezler ve dönem projeleri lisansüstü eğitimin önemli birer unsurudur. Bu tür çalışmalarda öğrencilerden beklenen, eğitimleri süresince elde ettikleri bilgileri sentezlemek suretiyle belirledikleri bir konu etrafında bilimsel bir araştırma ortaya koymalarıdır. Ancak bu çalışmayı başından sonuna kadar belli bir sistem çerçevesinde yapmaları gerekmektedir. Araştırmada konunun belirlenmesi, hipotezin oluşturulması, kaynakların toplanması gibi vb. aşamalarına nazaran, çalışmanın kaleme alınması sırasında pek çok yazım tekniği bulunmakta ve bu durum da öğrencileri zaman zaman hangi yazım tekniklerini seçecekleri ve bu teknikleri nasıl uygulayacakları konusunda açmaza düşürmektedir. Bu nedenle İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü’ne bağlı tüm ana bilim ve bilim dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans tezlerinin ve dönem projelerinin yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilkeleri ve kuralları belirlemek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

A4 boyutunda (210 mm x 297mm , 75-80 gr./m2), birinci hamur ve beyaz kağıt tercih edilmeli ve yazı alanı olarak kağıdın sadece tek tarafı kullanılır.

Kapakta yer alan bilgiler 14 punto olmalıdır. Sadece kapakta yer alan tezin başlığı 18 punto ile yazılır. Çalışmanın diğer sayfalarındaki tüm başlıklar ve metin 12 punto, ana bölüm başlıkları ise 14 punto büyüklüğündedir. Tablolar ve şekillerin içindeki bilgiler 11 punto, tabloların ve şekillerin alt ve üst bilgileri ise tablo ve şeklin puntosundan bir punto küçük yazılır. Dipnotların yazı büyüklüğü ise 10 puntodur.

Sayfanın üstünden 3.0 cm., altından 2.5 cm., solundan 3.5 cm., sağından 2.5 cm. boşluk bırakılır. Tezlerin hacmi dönem projelerine göre daha geniş olduğu için, tezlerde sol kenardaki boşluk cilt payı ile birlikte 4 cm. olarak bırakılabilir. Kapak sayfasında sağ ve sol kenarlardan 2.5 cm.‟lik boşluklar bırakılır. Başlıklardan önce 2 satır, sonra 1 satır boşluk bırakılır. Her ana bölüm üstten 2 satır boşluk bırakmak suretiyle, yeni bir sayfadan başlar. Yeni konunun başlığı sayfanın son satırına yazılmaz. Metin 1.5 satır aralığı ile yazılır. Boş bırakılan satırların yanı sıra dipnotlar ve tabloların/şekillerin üstünde ve altında yer alan tablo ve şekil bilgileri ise tek satır aralığında yazılır.

Çalışmanın metin kısmı Giriş sayfasından itibaren Arap rakamları (1,2,3, …) kullanılarak numaralandırılır, ancak giriş sayfasının sayfa numarası yazılı olarak gösterilmez. Çalışmanın ön bilgi kısmına Romen rakamlarıyla numara verilir. Tezlerde tez onay sayfası ii no.lu sayfadır. Özet (Öz) (Abstract) ise iii no.lu sayfadır. Dönem projelerinde ise tez onay sayfası olmadığı için ii no.lu sayfa Özet sayfasıdır. Ancak, kapakta ve tez onay sayfasında Romen rakamlı sayfa numaraları yazılmaz. Diğer Romen rakamlı sayfaların sayfa numaraları küçük harflerle ve koyu olarak yazılırlar. Metin kısmının sayfa numaraları sayfanın son satırına, sağ alt köşesine konur.Sadece Romen rakamlı olan sayfa numaraları sayfanın son satırına ortalanarak yazılır. Kapakta ve tez onay sayfasında, sayfa numaraları yazılmaz.

Tez yazım kılavuzu ve örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button