+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Karabük Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin yazımında ve hazırlanmasında uyulması gereken kuralları içeren bu kılavuz, tezini veya projesini yazma aşamasına gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzda öncelikle genel yazım ilkeleri detaylı bir şekilde verilmiş, çeşitli örneklerle desteklenen açıklamalar yapılmış ve öneriler sunulmuştur. Sonra; ciltleme ve son teslim konularında bilgiler verilmiştir. Doğal olarak, kılavuzda her türlü soruya yanıt bulunması olanaksızdır. Öğrenci, kılavuzda değinilmeyen konularda öncelikle danışmanının görüşünü almalıdır. Yine de, öğrencinin karşılaşabileceği çoğu soruna kılavuzun bünyesinde çözüm getirebilmek için, kılavuzun yazımında da anlatılan kurallara büyük ölçüde uyulmaya çalışılmıştır.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

Tezler, A4 boyutunda (210 mm × 297 mm) ve kalitesi 80 g/m² – 100 g/m² arasında olan birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır.,

Tezler bilgisayar kullanılarak kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Tez yazımında her sayfanın sol kenarından 40 mm, üst kenarından 30 mm, sağ ve alt kenarlarından ise 25 mm boşluk bırakılmalıdır. Sayfaların düşey yada yatay kullanımında ortadaki bölgenin dışına çıkılmamalıdır. Yalnızca sayfa numarası bu bölgenin dışında olup, sayfanın alt kenarından 15 mm yukarıda, yazım alanına göre tam ortadadır.

Tezlerin yazımında uygun bir bilgisayar yazılımı kullanılmalıdır. Burada asıl önemli olan yazı kalitesidir ve yazılan tezlerde, çok katı olmasa da, şekil ve düzen açısından belirli sınırlamalar gerekmektedir.

Tezlerin yazımında geleneksel 12 punto (pt) boyutunda Times New Roman yazı karakterleri  kullanılmalıdır.  Tez  metninin  tümünde  bu  yazı  karakterinin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yalnızca şekil ya da çizelgelerde (tanıtım yazıları hariç) farklı tür ve boyutta yazı karakteri kullanılabilir. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Bu değerlerin dışındaki yazı büyüklükleri kullanılmamalıdır.

Tez metni normal olarak 1,5 satır aralığında ve blok yazım şekli (paragraf başı için girinti yok) kullanılarak yazılmalıdır. Şekil ve Çizelge tanıtım yazıları, kaynaklar, doğrudan alıntılar ve dipnotları tek satır aralığında yazılmalıdır. Özel sayfa veya ana bölüm başlığından sonra; paragraflar ve kaynaklar arasında; her türlü alt başlık, doğrudan alıntı, eşitlik, tez metni ile aynı sayfada yer alan çizelge veya şekillerden önce ve sonra; çizelge ve şekil tanıtım yazılarından önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır.

Yukarıda bahsedilen kurallara Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün hazırlamış olduğu tez yazım kılavuzunda yer alan kurallar ile bire bir aynıdır. Karabük üniversitesi fen bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,örnek tez, örnek doktora tezi ve tez yazım şablonuna aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button