+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Kırıkkale Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında uyulması gereken yazım kurallarını açıklayan bu kılavuzda; daha önce kullanılmakta olan tez yazım kılavuzunun güncelleştirilerek uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ile eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Bu kılavuzun hazırlanmasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin aynı kalite ve standartlarda hazırlanmasının sağlanması hedeflenmiştir. Kılavuzda yer alan kurallar tez hazırlayanları yönlendirici nitelikte olup bu kılavuzda belirtilen ana kurallara uyulması şartıyla anabilim dalları arasındaki biçimsel sunum farklılıkları konusunda yazarlar serbest bırakılmıştır.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

Tezin herhangi bir bozulmaya uğramadan yıllarca orijinalliğini koruyabilmesi için tez yazımında ve çoğaltılmasında en az 80 gramlık, birinci hamur kalitesinde ve A4 boyutunda (210×297 mm) beyaz kağıt kullanılmalıdır.

Yazımda ve çoğaltmada kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır. Tez orijinalinin verilmesi istenmemektedir. Ancak, çoğaltma işlemi ile oluşturulan kopyaların tez orijinalinin kalitesinde olması gereklidir.

Tez, bilgisayar ortamında Microsoft Office Word yazılımının 2003 ya da daha yeni sürümleri veya benzeri gelişmiş kelime-işlem yazılımlarıyla yazılmalıdır. Tez bitiminde basımın yanı sıra tezin bir kopyası CD ortamında pdf formatında Yüksek Öğretim Kuruluna gönderileceğinden, yazılım seçiminde basılı tezin tüm içeriğinin aynen pdf formatına dönüştürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Yazı tipi olarak, Times New Roman veya Arial seçilmelidir. Kullanılan yazı tipinin ve büyüklüğünün tezin başından sonuna kadar aynı olmasına dikkat edilmelidir. Ancak çizelgeler ya da formüller zorunlu hallerde 10 punto ile yazılabilir. Bölüm başlığı, kısım başlığı, çizelgeler, şekiller, notlar gibi gerekli görülen ya da istenilen yerlerde kalın (bold) yazı tipi kullanılabilir. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

Özet, Abstract, İçindekiler Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini ve Kaynaklar gibi ana başlıklar 12 punto ve kalın (bold) yazılmalıdır.

Tezin basımında lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılar kullanılmalı ve sadece kağıdın bir yüzü kullanılmalıdır. Eğer kullanılacak yazıcının kalitesinden emin olunamıyorsa, örnek bir sayfanın Fen Bilimleri Enstitüsüne gösterilmesi uygun olacaktır.

Jüri üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye verilen kopyaların hiçbir sayfasında kalem, rapido, daksil, letraset vb. ile ya da yapıştırmak suretiyle yapılan düzeltmeler olmamalıdır. Yapılacak düzeltmeler orijinal tez üzerinde, yeniden yazarak ya da yeniden çizilerek yapılmalı ve daha sonra çoğaltılmalıdır. Kılavuzda öngörülen formattan farklılık yaratacak hiçbir düzeltme kabul edilmez.

Tez yazım kılavuzu ve Örnek tez şablonuna aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button