+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Kırıkkale Ü. Tez/Proje/Rapor Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu Tez/Rapor/ Proje Yazım Esaslarının amacı; Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde hazırlanan tez ve raporların yazımı ile ilgili esasları düzenlemektir.
GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI
Tez/Rapor/Proje, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor/proje yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil ve benzeri için A4boyutundan farklı bir kağıt, A4 boyutunda katlanmak suretiyle kullanılabilir.
Sayfaların sol ve üst kenarlarından 4 cm,sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın alt kenarından 2,5 cm. yukarıya, yazı çerçevesinin sağ alt köşesine yazılmalıdır. İç kapak ile jüri üyeleri onay sayfasına numara yazılmamalıdır.
Sayfa numaraları önsözden başlayarak verilir. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v, vi…)şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4, 5…) şeklinde numaralandırılır. Önsözün, girişin, bölüm başlangıçlarının ve sonucun ilk sayfalarına numara verilir, ancak numaralar gizlenir.
Times New Roman tipinde 12 puntoboyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa altında verilecek dipnotların yazımı Times New Roman tipinde 10 punto olmalıdır. Tablo ve şekillerde gerekirse yazı karakteri 10 puntoya düşürülebilir.
Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 punto), dipnotlarda 1 satır (12 punto) boşluk bırakılmalıdır. Üç satırı geçen alıntılarda da dipnotta kullanılan satır boşluğu kuralı uygulanır.
Örnek tez proje şablonu ve tez/proje/rapor yazım kılavuzuna aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button