+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu Kılavuzun Amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Bilimlerine Bağlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Tez Yazım Aşamasında Biçim, Düzen, Şekil ve Formata Uyguluk Bakımından Enstitünün Hazırlamış Olduğu Kuralları Belirlemektedir. Öğrencilerin Tezlerini Yazarken Bu Kurallara Uyma Zorunluluğu vardır. Uyulmadığı Takdirde Tezleri Geçersiz Sayılacaktır.

TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Tez formatı web sayfamızda ilan edilen yazım kılavuzunda detaylı olarak belirtilmiş, yazım sırasında kullanılacak dış kapak, iç kapak, imza sayfası vb gibi genel formlar word ortamında web sayfamızda verilmiştir. Öğrenciler bu formları kendi bilgilerini girerek güncellemeli, bunun dışında formatta değişikliğe gitmemelidirler.

2. Öğrenciler tezlerini yazarken yazım kılavuzunda yer alan ana başlıklara bağlı kalmalı, ana veya alt başlıklardan bir veya bir kaçını yok saymamalı veya değiştirmemelidir. Kılavuzdaki içindekiler bölümünde yer alan ana ve alt başlıkların tamamı numaraları değiştirilmeyecek şekilde tezde yer almalıdır. İhtiyaca göre ikincil alt başlıklar oluşturulabilir.

Yüksek Lisans, Doktora Tez Düzenleme , Lisans/Önlisans Tez Düzenleme, Tez Yazımı , Proje Ödevleri İçin Lütfen Bize Ulaşın

3. Örneğin, tezlerin ilk bölümü Giriş, Araştırmanın amacı, Araştırmanın gerekçesi ve önemi, Araştırmanın sınırlılıkları, Araştırmanın varsayımları ve Tanımlar alt başlıklarından oluşmaktadır. Öğrenciler tezlerini yazarken bu alt başlıklar dışına çıkmamalı, yeni alt başlıklar oluşturmamalıdırlar. Araştırmanın problem durumuna yönelik bilgiler Giriş bölümü içerisinde verilmeli ayrı bir alt başlık oluşturulmamalıdır. Benzer şekilde, tezin ikinci bölümü olan Literatür Taraması bölümü yazılırken kılavuzda içindekiler bölümünde 2.1. ve 2.2. ile belirtilen alt başlıklar, tezin üçüncü bölümü olan Yöntem bölümü yazılırken kılavuzda içindekiler bölümünde 3.1., 3.2., 3.3. ve 3.4. ile belirtilen alt başlıklar mutlaka bulunmalıdır. Ancak kılavuzda belirtilen alt başlıklar altında çalışmanın gerektirdiği şekilde yeni ikincil alt başlıklar oluşturulmasında bir engel yoktur. Örneğin, öğrenciler 2.1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi alt başlığı altında kendi tez çalışmaları ile ilgili olarak verecekleri diğer bilgileri ve literatür araştırmasını 2.1.1., 2.1.2. vb. şeklinde yeni alt başlıklar oluşturarak verebilirler. Benzer şekilde Bulgular ve Tartışma bölümlerinde de ihtiyaca göre alt başlıklar eklenebilir.

4. Tanımlar alt başlığında çalışmada geçen ve tanıtılması gereken kavram, değişken vb. gibi bilgilerin birer cümle ile tanım veya açıklamasına yer verilmeli, bunlarla ilgili literatür ve detaylı bilgiler Literatür taraması bölümünde yer alan 2.1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi alt başlığı altında verilmelidir.

5. Metin içerisinde paragraflar, paragraflar arası boşluklar, tablo ve şekiller, bunlar arasındaki boşluklar vb. kılavuzda örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.

6. Onay sayfasında öğretim üyelerinin isimleri yazılırken ilk sırada danışmanın ismi olmalı, daha sonra sırasıyla önce akademik unvanlar, sonra da alfabetik sırlama dikkate alınarak isimler yazılmalıdır.

7. Öğrencilerin tezlerini hazırlarken kılavuzu detaylı olarak incelemeleri ve yazım kurallarına azami özeni göstermeleri gerekmektedir. Daha önceki yıllarda hazırlanan tezler referans olarak alınmamalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

8. Öğrenciler tezlerinin son halini bez cilt yaptırmadan mutlaka kontrol ettirmeli ve önerilen değişiklikleri mutlaka yapmalıdırlar.

9. Yazım kılavuzunda ihtiyaç veya eksikliklere göre zaman zaman küçük güncellemeler yapılabilmektedir. Bu nedenle tez hazırlayan öğrencilerin yazım kılavuzunun en son güncellenen haline web sayfamızdan ulaşmaları ve tezlerini buna göre hazırlamaları önerilir.

TEZ YAZIM KILAVUZU

KTÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Yüksek Lisans, Doktora Tez Düzenleme , Lisans/Önlisans Tez Düzenleme, Proje Ödevleri İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button