+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Mardin Artuklu Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu tez yazım kılavuzu ve yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm anabilim dalları tarafından yaptırılacak yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 46. Maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarındaki öğrencilerin hazırlayacakları tezlerin yazım ve basımı ile tezlerin Enstitüye teslimine ilişkin hususları kapsar. Yönerge metninde tezler için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı diğer seminer çalışmaları ve araştırma raporları için de geçerlidir.

GENEL YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

Tezlerin yazım ve basımında normal olarak A4 (21 X 29,7 cm) boyutunda en az 75 gr birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, şekil, grafik vb. için, gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir.

Her sayfada, sayfa numarasıyla metin arasında 2 cm boşluk bırakılır. Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, her sayfanın sol kenarıyla üst kenarında 4 cm, sağ kenarıyla alt kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılır. Tezin ana bölümleri yeni bir sayfada başlatılır ve ana bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası belirtilmez. Tez metninde paragraf satırları arasında 1,5 satır aralık verilir. Ancak, tablo, şekil, grafik vb.nin listeleri, başlıkları veya metindeki uzun aktarmalar ile dipnotlar, içindekiler ve kaynakçada, satırlar tek aralıklı yazılır. Tezin metin paragraflarının ilk satırları 1 cm içerden başlatılır ve paragraf öncesi ve paragraf sonrası 6 nk paragraf aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde sözcükler arasında sadece bir boşluk bırakılır ve noktalama işaretleri önceki sözcüğe bitişik yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra ve sözcükler arasında bir boşluk bırakılır.

Tez metninde paragraf satırları “iki yana yaslı” biçiminde yazılır. Dipnot metinleri tek satır aralıklı yazılır ve dipnot paragrafları öncesi 0 nk, sonrası 3 nk paragraf aralığı boşluk verilir ve paragraf başı yapılmaz. Kaynakça metinleri tek satır aralıklı yazılır ve kaynakçada paragraflar öncesi ve sonrası 12 nk paragraf aralığı boşluk verilir ve paragrafların ilk satırı soldan 1 cm asılı yazılır.

Tezin ön kısmının sayfaları küçük Romen rakamlarıyla ( i, ii, iii, iv, … gibi), tezin metin ve son kısmı ise, girişten başlayarak ekler kısmının sonuna kadar 1, 2, 3, 4 vs. rakamlarıyla numaralandırılır. Numaralama, tezin ön kısmının bir parçası olan iç kapaktan başlatılır. Ancak, hem iç kapak, hem de tez onay sayfasında numara belirtilmez. Numaraların gösterildiği ilk sayfa, özet sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamıyla “iii” tür. Tezin ön kısmında sayfa numaraları, sayfanın alt orta kısmına gelecek şekilde gösterilir. Tezde kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plan, harita vb.nin numaralanmasında ilgili unsurların yer aldığı bölüm numarasıyla birlikte her bölümde birden başlayacak şekilde 1, 2, 3 vs. rakamlar kullanılarak numarandırılır.

Sayfa numaraları, birbirini izleyecek biçimde, tezin ön kısmında Romen rakamlarıyla sayfaların alt orta kısmına; tezin metin ve son kısmında ise, sayfaların alt orta kısmına 12 punto olarak yazılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. kullanılmadan tezin ön kısmında metin çerçevesinin alt orta kısmına alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılır. Bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası belirtilmez. Ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralama işlemi sürdürülür.

Yukarıda yer alan tez yazım kuralları Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallar ile bire bir aynıdır. Tez yazım kılavuzuna ve örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button