+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu kılavuzu 2003 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan orijinal metnin değiştirilmesiyle hazırlanmış bir “Tez Yazım Kılavuzu”dur. Kılavuzun amacı lisansüstü eğitim sırasında elde edilmiş olan araştırma sonuçlarının Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılması ve sunulmasında öğrencilere yol göstermek ve olası eksiklikler nedeniyle tezlerinin enstitüden geri dönmesinin önüne geçmektir. Basılmış metinlerin çok daha hızlı, kolay ve verimli bir şekilde hazırlanmasına olanak veren ve giderek değişen tez yazım yönelimleri, yeni bir tez yazma kılavuzunun oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Revize edilmiş kılavuzu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürleri ve değerli hocalarımızın  ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.
 
Hızla değişen ve gelişen bilgisayar, yazılım ve iletişim teknolojileri tezlerin önceden hazırlanmış şablonlarla istenen format ve biçimde yazılı metinler oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, Fen Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Kılavuzu” aynı zamanda MS WORD ortamında kullanılabilen kullanıcı dostu basit bir “LATEX şablon” haline getirilmiştir. Tez yazımı sırasında kullanılabilecek “WORD TEMPLATE ve LATEX Tez Şablonu” ve Tez Yazım Kılavuzu (MS WORD ve PDF formatında) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasının tez alt başlığı altında bulunabilir.
 
Tez yazma aşamasındaki öğrencilerin dikkat etmesi gerekli önemli noktalar aşağıda verilmektedir:
 
  • Atıf yapmaktan kaçınmamak, alıntı konularında bilimsel etik kurallarını gözetmek ve kaynak göstermeden hiçbir şekilde cümle, paragraf, şekil, çizelge, veri ve sonuç kullanmamak
  • Yazılmış bu kılavuzu ve kılavuzda ele alınan noktaları dikkatli bir şekilde okumak ve anlamak
  • Kılavuzla birlikte verilen “biçim” ve “Format Template-Biçim Şablonları” kullanmak
  • Daha önce yazılmış tezleri, aynı biçim hatalarını tekrar etmemek adına örnek olarak kullanmamak
  • Tez yazımında açık ve kısa cümleler kullanmak
    Açık olmayan veya anlaşılmayan durumlar için enstitü sekreterliğinden bilgi almak

Fen Bilimleri Enstitüsü’nce lisansüstü derecesi için kabul edilmiş her tez bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilmiş verilerin sunulduğu belli olgunluk ve ölçütlere sahip orijinal bilimsel metinlerdir. Tıpkı tezlere esas teşkil eden bilimsel araştırmaların hatasız ve eksiksiz olduğu gibi araştırmaların sunumu da Fen Bilimleri Enstitüsü’nün standartlarını karşılayacak şekilde hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Bu kılavuzun esas amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin adını taşıyan ve taşıyacak olan her türlü bilimsel tezin yazımında ve sonuçların sunumunda görünüm, format, kağıt ve baskı kalitesi gibi aynı fiziksel standartları taşımasını sağlamaktır. Bu standartlar, Fen Bilimleri Enstitüsü standartları olup Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında tamamlanmış ve tamamlanacak olan tüm lisansüstü çalışmaları kapsamaktadır.

Bu kılavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tez yazım ve basımında uyulacak esasları ve diğer biçimsel özellikleri belirler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin tezlerini hazırlayıp teslim etmede, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymaları zorunludur.

Tez yazım Kılavuzu ve Örnek tez şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button