+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına kayıtlı öğrenciler için Doktora ve Yüksek Lisans Tezlerinin ve Dönem Projelerinin yazımında yönlendirici olmak ve tezlerde şekil benzerliği sağlamak amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu yazım kuralları, tezler arasında genel biçim ve yazımı, tezin içeriği ve düzeni, atıf sistemi, kaynakça, ekler ve öz geçmiş bölümlerinde birlik oluşturmayı hedefler.

Tezlerde bilimsel etik kuralları mutlaka gözetilmeli, özellikle intihalden/aşırmadan kaçınılmalıdır. Sorumluluk öğrenciye aittir. Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi ve Dönem Projesi hazırlayacak olan lisansüstü öğrencileri bu kılavuzda belirtilen kurallara uymak zorundadır.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

  • Tez yazımında A4 standardında 1. hamur kâğıt tek yönlü olarak kullanılmalıdır.
  • Tez yazımında Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Tezin ana metninde harf büyüklüğü 12 punto, dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır. Tablo ve grafiklerde harf büyüklüğü, tercihe göre 8 puntoya kadar düşürülebilir. Yazımda, (.) (,) (;) (?) ve benzeri noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

  • Tez sayfa düzeninde ölçü; Üst boşluk: 2,5 cm., Sol boşluk: 4 cm., Alt boşluk: 2,5 cm., Sağ boşluk: 2 cm. olmalıdır.

Tezler TEZİN İÇERİĞİ VE DÜZENİ başlığında belirtilen yazım planına uygun olarak kaleme alınmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Bölüm alt başlıkları ile paragraf başları, sol kenardan 1,25 cm. boşluk bırakılmalıdır. Sağ kenarda ise tüm satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır.

Her yeni bölüm, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Ana metin 1,5 tam satır aralığıyla yazılmalıdır. Şekil, Tablo ve Kısaltmalar ile şekillerin ve tabloların açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1 satır aralığı kullanılmalıdır.

İç kapak dışında tüm sayfalara numara verilmelidir. Bunu yaparken, Ön Söz, Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler ve varsa Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “i, ii, iii, iv, v, vii,..” şeklinde küçük harf Romen rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan tez metni, ekler ve kaynaklar ise “1, 2, 3,…” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numarası bu kılavuzda olduğu gibi sayfa başında sağda olmalıdır.

NOT: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button