+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Bu yazım kılavuzunda, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazımında uyulması gereken yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmuştur. Seminer kitapçığı, Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak adayların bu kılavuzda bahsedilen şekil ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ve seminerlerin de bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

YAZIM DİLİ

Tezin, İngilizce özet (Abstract) bölümü hariç, diğer bölümlerinde (şekil ve çizelgeler dahil) yazım dili Türkçe olmalıdır. Tez kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe ile Türk Dil Kurumu dil bilgisi ve imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Latince kelimeler italik olarak yazılmalıdır. Tezde SI (uzunluk (m), zaman (s), kuvvet (N), ivme(m/s2), ağırlık (kg) vb) birimleri kullanılmalıdır.

KENAR BOŞLUKLARI

Yazımda kullanılacak kâğıtlar, A4 standardında ve birinci hamur 80 gr beyaz kâğıt olmalıdır. Yazı, kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Sol kenarında 3.5 cm, alt, üst ve sağ kenarlarında ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

YAZI ÖZELLİĞİ

Tezin metin bölümünde, şekil ve çizelgeler hariç, yazı tipi Times New Roman ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.  Ancak, alt ve üst indis’lerde, çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde yazı karakteri sekiz (8) puntoya kadar düşürülebilir. Metin içinde noktalama işaretlerinden sonra bir karakterlik boşluk verilmelidir.  

Onay sayfasına atılacak imzalarda mavi renkli kalem kullanılması tercih edilmelidir.

Özel sayfalar (giriş bölümüne kadar olan sayfalar) Roma rakamları kullanılarak, sayfanın alt orta kısmında olacak şekilde, 12 punto ile numaralanmalıdır.

Giriş bölümü ile başlayan esas tez metninin numaralanması ise “1, 2, 3,…” şeklinde üst sağ boşluğa, Times New Roman yazı sitili ve 12 punto yazı büyüklüğü ile numaralanmalıdır.

SATIR ARALIKLARI VE DÜZENİ

“Satır aralıkları” birden fazla satıra yayılan metin satırları arasındaki uzaklığı ifade edilmektedir. “Boşluk” terimi ise her türden başlık, tez metin paragrafı, eşitlikler, şekil ve çizelge alanları vb. öncesinde ve/veya sonrasında boş bırakılması gereken alanlar için kullanılmıştır.  

Tez yazımında l.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Ancak, tez bildirimi, özet, abstract, içindekiler, simgeler ve kısaltmalar listesi, çizelgeler, şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1.0 satır aralığı kullanılmalıdır.

Paragraflarda 1.25 cm’lik girinti kullanılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Kabul ve onay sayfasındaki yazılar 1.0 satır aralığı kullanılarak, 12 punto ile yazılmalıdır.

Son hali ciltli olarak sunulan tezde mürekkepli kalemle düzeltme, düzeltme bandı veya sıvı ile silme veya düzeltme olmamalıdır.

Özet metnine kadar olan kısımdaki yazılar 1.0 satır aralığı kullanılarak, 12 punto ile yazılmalıdır.

Bütün başlıklar sola dayalı, 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Sayfa başına gelen birinci derece bölüm başlıkları hariç tüm başlıklardan önce ve sonra bir satır (1.5 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.

İç kapak sayfasındaki yazılar 1.5 satır aralığı kullanılarak, 12 punto, ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.

Şekil ve çizelgelerin açıklaması yazılırken 1.0 satır aralığı ve 10 punto kullanılmalıdır. Çizelge açıklaması (başlık) ve çizelge sayfayı ortalayacak şekilde 10 punto yazılmalıdır.

Şeklin alt kenarı ile şekil açıklaması arasında bir satır (1.0 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır. Şekilden önce, şekil açıklamasından sonra, çizelge açıklamasından önce ve çizelgeden sonra bir satır (1.5 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır. Çizelge dipnotları, çizelgenin hemen altında 1.0 satır aralığında, 8 veya 10 punto ile yazılmalıdır.

Denklemlerden önce ve sonra bir satır (1.5 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır. Birbirini takip eden denklem satırları arasında boşluk bırakılmamalıdır.

İçindekiler başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üstünde 12 punto, koyu ve ortalı bir şekilde yazılmalıdır. Sayfanın tamamı 1,0 satır aralıklı yazılmalı, her bir bölüm arasında bir satır (1.0 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.

Kaynak listesinin yazımında 12 punto ve 1.0 satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan diğerine geçerken bir satır (1.0 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır.

Not: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundan Detaylı Faydalanmak İstiyorsanız Eğer, Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button