+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, tezlerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır.

Birçok Enstitü Tez Yazım Kılavuzundan faydalanılarak hazırlanan bu kılavuzda; kaynakça düzeni, künye düzeni, gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar, Dipnotlu Kaynak Gösterme (Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma) ve Dipnotsuz Kaynak Gösterme (Gelenek­sel Anglo-Sakson Sistemine Göre Göndermede Bulunma) temel alınarak hazırlanmış, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde uyarlamalar yapılmıştır.

Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tez­lerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.

GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI

ANLATIM:

Tez kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmama­lıdır. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumunun çıkardı­ğı Yazım Kılavuzuna uyulması gerekmektedir.

KÂĞIT ÖZELLİKLERİ:

Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 (20.99 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/m standardında ve birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra 20×28.5cm. ebadı muhafaza edilmelidir.

YAZIM ÖZELLİĞİ:

Tezler, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kâğıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı (500 sayfadan fazla me­tinlerde çift yüz kullanılabilir), dış kapak ve cilt kapağı dâhil, tez metninin tümünde (dipnotlar hariç) harf büyüklüğü 12 punto (zorunlu haller­de 11 veya 10 punto) olabilir. Dış kapakta tezin adı 14 punto olmalıdır. Tez metninde yer alan çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması istendiğinde, yalnız çizelgelerde 9 veya 8 punto harfler kullanılabilir.

SAYFA DÜZENİ:

Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarında 3 cm, sağ kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır.

SATIR ARALIKLARI:

Ana metinde 1.5 satır aralığı, şekil ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise tek satır aralık kullanılmalıdır. Bi­rinci dereceden başlıklarda (İçindekiler, Özet, Abstract, Şekiller, Çizelge­ler, Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar, bölüm başlıkları gibi ana başlıklar) 12, ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk) 6 nk olmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Bölümler, Özet, Sonuç, Kay­nakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.

SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI:

Sayfa numaraları, kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak konulmalı; iç kapak, tez bildirim sayfası ve tez kabul sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

Sayfa numaraları Roma rakamlarıyla sayfa üstünde ortalanarak yazıl­malıdır. Yani İçindekiler, Özet, Abstract, Ön Söz (ve/veya Teşek­kür) ve varsa Şekiller, Çizelgeler, Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları “I, II, III, …” şeklinde Roma rakamları ile, Giriş Bölümü ile başlayan tez metni ise en sondaki öz geçmişe kadar sayfa üstünde orta kısımda “1, 2, 3, …” şeklinde numaralanmalıdır.

Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında yarım parantez, çizgi v.b. gibi karakter kullanılmamalı ve metinle aynı büyüklükte puntoyla yazılmalıdır.

NOT: Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundan Faydalanmak İstiyorsanız Eğer, Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme vb. işlemler için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button